Woningcorporatiesector in het nieuws

In het NOS journaal en in Nieuwsuur van 22 juni 2023 is aandacht besteed aan het in eigendom hebben en verhuren van meerdere woningen met een rendementsdoelstelling door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. De journalisten hebben een inventarisatie gedaan. 20 corporaties zijn grondig onder de loep genomen vanuit de vraag of er in een aantal gevallen mogelijk sprake is van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap.

Goed om te weten: bij Woningstichting Barneveld speelt dit niet.

Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties geeft daarbij iaan: 'zowel voor corporatiebestuurders als voor commissarissen is het in principe niet gewenst dat zij een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben, zeker niet als deze activiteiten een relatie hebben met die van de eigen corporatie'.

De integriteit van onze sector mag niet in twijfel worden getrokken. Voor belangenconflicten, absurd hoge huren en/of  servicekosten en slecht verhuurderschap is geen plaats in onze sector.

Meer informatie vindt u op de website van Aedes.