25 jaar Woningstichting Barneveld

25 jaar geleden verzelfstandigde het Gemeentelijk Woningbedrijf en ontstond Woningstichting Barneveld. Door de jaren heen ontwikkelde de woningstichting zich op meerdere vlakken. Medewerkers en directeuren kwamen en gingen, we verhuisden van de ‘Gemeenteschuur’ naar de Burgemeester Kuntzelaan en tenslotte naar de Parmentierstraat. Steeds weer pasten we onze werkprocessen aan, aan wat de actualiteit van ons vroeg.

Zo vaak als mogelijk raadpleegden we hierbij de huurders via Huurdersvereniging Barneveld, maar ook bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en in klankbordgroepen. We bouwden nieuwe sociale huur- en koopwoningen, sloopten of renoveerden oude huizen, voerden dagelijks onderhoud uit en investeerden in wooncomfort en lagere woonlasten door verduurzaming.

In al die tijd bleef één ding onveranderd: onze focus. Zorgen voor voldoende, prettige en betaalbare woningen voor mensen die aangewezen zijn op sociale verhuur. Want zeker is dat ieder mens behoefte en recht heeft op een goed, prettig thuis. Dat is van alle tijden.

Trots op wat we bereikten

In deze speciale jubileum-uitgave passeren enkele parels en impactvolle projecten de revue. Onmogelijk om alle mijlpalen aan te halen, want we zijn op nog veel meer trots dan alleen deze. Maar het geeft een mooie indruk. En dat wij, alle medewerkers van Woningstichting Barneveld, deze niet alleen bereikten, mag duidelijk zijn. Daarom bedanken wij hierbij alle betrokken bewoners, gemeente Barneveld en Huurdersvereniging Barneveld, bouwers en ontwikkelaars en diverse zorg- en welzijnsorganisaties van harte voor alle jaren van mooie samenwerking aan goed en betaalbaar wonen in de gemeente Barneveld! Op naar nog vele jaren.