Meer dan 100 nestkasten geplaatst in Voorthuizen

Op dit moment maken wij plannen om vanaf 2021 energiebesparende maatregelen bij ruim 120 bestaande huurwoningen in Voorthuizen aan te brengen. Ter voorbereiding plaatsten onze vakmannen afgelopen maand meer dan 100 nestkasten voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Op zowel een deel van onze huurwoningen als, in overleg met de gemeente, in bomen.

Met het plaatsen van de nestkasten realiseren we voor deze dieren een alternatieve broedplaats. Voordat we energiebesparende maatregelen uitvoeren moeten we namelijk onderzocht hebben of er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Dit onderzoek is een verplichting volgens de Wet natuurbescherming en gebeurt tussen april en september dit jaar. 

Waarom we verduurzamen van onze woningen belangrijk vinden

Woningstichting Barneveld vindt het belangrijk dat de kwaliteit van haar woningen voldoet aan de eisen van deze tijd en die van de toekomst. We willen dat onze woningen in 2050 energieneutraal en aardgas vrij zijn. Energiebesparende maatregelen dragen bij aan een lagere energierekening - en daarmee aan lage(re) woonlasten - en verbeteren het wooncomfort. Daarom gaan we komende jaren (verder) aan de slag met het energiezuinig maken van onze bestaande woningen. We maakten hierover afspraken met gemeente en de huurdersverenging, welke we vastlegden in de Prestatieafspraken 2020-2024.