Geen sociale huurwoningen Woningstichting Barneveld aan de Wildzoom

Er komen geen sociale huurwoningen van Woningstichting Barneveld aan de Wildzoom in Barneveld. Ondanks de goede gesprekken die zijn gevoerd met zowel de buurt als de gemeente. Wij kunnen op die locatie niet het woningbouwprogramma realiseren, waarvoor we de gronden aankochten.

Volgens de afspraken bij de aankoop van de gronden in december 2015, leverden wij daarom in december 2017 de gronden terug aan de gemeente. De gemeente Barneveld en projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed Oost B.V. uit Ede komen met een nieuw plan voor de ontwikkeling van de locatie Wildzoom. Beide partijen verwachten deze komend voorjaar klaar is.

Rond de zomer 2017 werd duidelijk dat de bouw van de 14 sociale huurwoningen (10 eengezinswoningen en 4 beneden/bovenwoningen) op deze locatie, niet kon rekenen op acceptatie bij omwonenden. Dit bleek na bezwaren van en uit gesprekken met de omwonenden, na een intensief traject met gemeente en na eerdere aanpassingen door de woningstichting van het plan. 

Niet haalbaar

Samen met de gemeente keken we naar andere mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie. Hiermee kwamen we uit op veel minder en kleinere woningen, en daarmee een andere doelgroep dan gepland. Het plan week daarmee sterk af van de voorwaarden waaronder wij de gronden eerder aankochten. Terwijl de (financiële) risico’s niet afnamen, de kosten onverminderd hoog bleven en de opbrengsten afnamen.

Buurtkamer

Op deze locatie was ook bedacht om een (verplaatsbare) buurtkamer te realiseren. Het initiatief hiervoor komt van Stichting Buurtkamer Zuid III die het ontmoeten van elkaar in de buurt wil mogelijk maken. Nu de locatie niet meer beschikbaar is, kan de woningstichting geen buurtkamer meer plaatsen op die locatie. Er is overleg met gemeente, Stichting Buurtkamer Zuid III en Welzijn Barneveld over hoe invulling gegeven kan worden voor ontmoeten in de buurt.

In 2018 bouwt Woningstichting Barneveld aan ruim 100 woningen:

Waarvan in Voorthuizen 59; 6 extra duurzame BENG-woningen en 53 duurzame gasloze woningen in de Wikselaarse Eng. En in 60 Barneveld: 20 appartementen in Veller en 40 woningen aan het Julianaplein. Kijk voor meer informatie op onze projectenpagina.