Huurverhoging gemiddeld 1,6%

Jaarlijks maken wij samen met Huurdersvereniging Barneveld (HvB) afspraken over de huurverhoging. Het Rijk bepaalt voor sociale huurwoningen dat deze maximaal gelijk is aan de inflatie. Voor dit jaar is dat 2,3 procent.

Na alle constructieve gesprekken met de huurdersvereniging de afgelopen periode, voeren wij per 1 juli 2022 voor onze sociale huurwoningen een gemiddelde huurverhoging van 1,6 procent door. Hierbij krijgen mensen met een relatief dure woning een lager percentage huurverhoging. Voor circa 20 procent van de huurders blijft de huur gelijk en stijgt de huur niet (780 huurders van in totaal 4028 krijgen nul procent). Het gaat om onder andere huurders van een woning met een E, F en/of G label waarbij in het verleden geen verduurzamingsmaatregelen zijn aangeboden: zij krijgen op voorstel van de HvB geen huurverhoging (nul procent). En ook voor bewoners in De Wheem in Voorthuizen, waarbij wij momenteel verduurzamen, is het huurverhogingspercentage nul procent. Verder roepen we huurders op om waar zij (voorzien dat zij) tegen betalingsproblemen van de huur aanlopen, contact met ons op te nemen. Wij helpen graag en zo kunnen wij samen kijken naar een maatwerkoplossing. Wij werken daarin samen met de gemeente.

De huurdersvereniging wilde graag nog wat lager gaan dan de nu bereikte gemiddelde huurverhoging. Echter voor ons bepalen onze huurinkomsten ook hoeveel wij kunnen investeren in onderhoud en verduurzaming van onze woningen. En hoeveel wij kunnen lenen voor nieuwbouw. Wij hebben daar voor de korte en lange termijn hele grote opgaven die wij willen en moeten invullen voor onze huurders en voor woningzoekenden. Ook voor ons geldt helaas dat al onze kosten stijgen, denk daarbij aan bouwkosten en kosten voor de verduurzaming zelf.

We zijn blij dat de huurdersvereniging zich inzet voor onze huurders en zich hard maakt voor betaalbaarheid van het wonen, daarin vinden wij elkaar en we delen de zorg om de stijgende woonlasten. Op basis van deze gedeelde zorg om stijgende woonlasten en de gesprekken daarover met de huurdersvereniging, zijn we over gegaan naar een lager gemiddeld percentage dan wij voornemens waren toe te passen. Huurders krijgen voor 1 mei een brief over de huurverhoging.

 

Verduurzaming: hoe ons woningbezit ervoor staat en wat we doen

  • Ons bestaand woningbezit heeft op dit moment al gemiddeld label B. We liggen daarmee zeer goed op koers binnen de afspraken die in onze sector zijn gemaakt. Dat geeft ons een goede basis voor de landelijke opgave om in 2050 CO2 neutraal woningbezit te hebben.
  • We hebben overeenstemming met de gemeente en de HvB over de te verduurzamen woningen tot en met 2025 wat bekrachtigd is in onze prestatieafspraken samen met de gemeente en de huurdersvereniging.
  • We proberen inmiddels ook te versnellen door bij verduurzamingsprojecten waar we 70 procent deelname verwerven, voor 100 procent uitvoering te gaan (bewoners moeten akkoord gaan met de inzet van duurzaamheidsmaatregelen).
  • Daarnaast proberen we door overleg met de netbeheerder (Liander) en de provincie (flora en fauna wetgeving) voorafgaand aan een verduurzamingsproject zo veel mogelijk vertraging daarin te voorkomen. We hebben de afgelopen jaren helaas moeten constateren dat vertraging buiten onze invloedssfeer kan optreden door flora en fauna wetgeving en de daarbij te verkrijgen vergunningen (wat veel onderzoek en tijd vereist) of door de beschikbare netcapaciteit.
  • Dit jaar ronden we de verduurzamingsplannen bij 127 woningen in de Wheem in Voorthuizen af.
  • En vorig jaar profiteerden diverse bewoners (ruim 61) die in een appartement wonen, van het aanbod om tegen een aantrekkelijk tarief zonnepanelen aan te schaffen waardoor hun energielasten dalen. We gaan daarmee verder en treffen op dit moment voorbereidingen voor het aanbieden van zonnepanelen onder ruim 170 huishoudens (8 complexen) waarvan we de start dit jaar verwachten.