Woningstichting Barneveld en Van Wijnen gaan samenwerken aan verduurzaming

Wij zijn van plan om in de Oude bloemenbuurt in Barneveld bijna 80 huishoudens uit de jaren vijftig een energiezuiniger en aangenamer thuis te bieden. Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in combinatie met planmatig onderhoud moet daarvoor zorgen. Het project is onderdeel van onze verduurzamingsopgave op onze weg naar 80 procent label A in 2030. Op dinsdag 20 september jl. ondertekenden we met Van Wijnen uit Harderwijk de overeenkomst voor de uitvoering van de plannen.

We zijn blij met de samenwerking met een professionele en ervaren partij als Van Wijnen. We hebben al eerder binnen nieuwbouwprojecten samengewerkt met elkaar en goede ervaringen opgedaan.
Met dit project pakken we de slechte energielabels aan. De woningen hebben nu een label dat varieert tussen C en G en deze gaan naar minstens label A. Ze staan op de planning voor vervanging van keukens en cv-ketels. Door de uitvoering van energiebesparende maatregelen direct te combineren met planmatige onderhoudswerkzaamheden, slaan we twee vliegen in een klap.  

De energiebesparende maatregelen aan de woningen voeren we uit zonder huurverhoging. Er is zeventig procent deelname nodig om honderd procent te kunnen uitvoeren. Bijdragen aan duurzaamheid gaat voor ons niet alleen over een lager energieverbruik en een toekomstbestendig woningbezit, maar juist ook over betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort voor onze huidige bewoners.

Samen gaan voor duurzaam wonen

Voor de zomer haalden we via een enquête woonwensen voor het verbeteren van het wooncomfort op bij de bewoners. Naast dat zij het wonen als prettig ervaren, hebben een aantal van de bewoners last van vocht en tocht. Deze klachten willen we direct aanpakken.

Deze maand start Van Wijnen met de woninginspectie bij bewoners thuis. Samen met een klankbordgroep van bewoners en Huurdersvereniging Barneveld verfijnen we de plannen op basis van de bewonerswensen en deze inspectie, en maken ze definitief. Afhankelijk van het verloop daarvan start de uitvoering van de werkzaamheden naar verwachting halverwege 2023.

80 procent van de woningen label A in 2030

In 2050 moeten alle woningen CO2 neutraal zijn. Het aandeel woningen met een label A willen wij in 2030 op 80 procent hebben.
We liggen op koers met op dit moment ruim 90 procent groene labels (A, B en C) en nog slechts 3,5 procent slechte labels (E, F en G). Die laatste labels pakken we de komende vijf jaar binnen projecten aan en zijn er vanaf 2028 niet meer. Deze maand ronden we ons verduurzamingsproject van 127 woningen in De Wheem in Voorthuizen op. Ook levert de nieuwbouw een belangrijke bijdrage aan onze verduurzamingsopgave.