Feestelijke oplevering aan bewoners 15 seniorenwoningen Paulus Potterstraat/Frans Halsstraat

Op donderdag 28 april knipte Wethouder Bennie Wijnne van gemeente Barneveld, nieuwe bewoner de heer Van Rijssel en terugkerend (oud-)bewoner de heer Van de Pol het groene lint door tussen de nieuwe woningen aan de Paulus Potterstraat 6 en 8 in Voorthuizen. Met deze symbolische handeling markeerden zij de oplevering van de 15 nieuwe, duurzame woningen van Woningstichting Barneveld aan de Paulus Potterstraat (12) en Frans Halsstraat (3).

De opkomst was groot tijdens het feestelijke moment. Marieta Peek-Marlet, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld heette het gezelschap welkom voorafgaande aan de handeling: bewoners, buren (waaronder Stichting Philadelphia), Huurdersvereniging Barneveld en projectbetrokkenen. Zij benadrukte hoe fijn het is om weer met elkaar te kunnen samenkomen en persoonlijk contact te hebben in een groot gezelschap. Het toepassen van conceptbouw voor dit project in goede samenwerking met Plegt-Vos, maakte snel en goedkoper bouwen mogelijk met behoud van een goede prijs/kwaliteit. In een relatief korte bouwperiode van zes maanden realiseerde Plegt-Vos voor de woningstichting deze woningen door de toepassing van een gestandaardiseerde werkwijze en gestandaardiseerde bouwmodules met prefab-elementen.
Directeur van Plegt-Vos Jauke Klein nam vervolgens het woord, sloot hierbij aan en bevestigde de fijne samenwerking en bedankte de woningstichting en het eigen team daarvoor.
Tot slot liet Wethouder Wijnne weten erg blij te zijn met de opgeleverde nieuwe, energiezuinige woningen. Duurzame woningen die in deze tijden van stijgende prijzen meer dan welkom zijn. Hij verwees naar de Woonvisie en benadrukte dat er veel nieuwe woningen nodig zijn en de gemeente een hoge ambitie heeft op dat vlak. Waarbij de woningstichting aansluit en de ambitie heeft om komende jaren veel te bouwen. Wel zo’n 650 woningen komende jaren en dit project draagt hier mooi aan bij.

Na de speeches volgde de symbolische handeling van het doorknippen van het lint en was het tijd voor een hapje en een drankje, gezellig napraten en het bewonderen van de woningen. Intussen zijn de bewoners begonnen met klussen en enkelen zijn zelfs al ingetrokken en verhuisd.

Duurzaam en natuurinclusief bouwen

De 15 levensloopbestendige, extra duurzame nieuwbouwwoningen vervangen de 10 woningen die eerder zijn gesloopt. Het project draagt bij aan de weg naar CO2 neutraal in 2050: alle woningen zijn energiezuinig, ze zijn goed geïsoleerd, op het dak zitten zonnepanelen en ze beschikken over een warmtepomp. In het nabijgelegen De Wheem werkt de woningstichting ondertussen verder aan de verduurzaming van 127 eengezinswoningen. Dit project moet in het najaar afgerond zijn.
Naast duurzaamheid is zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd. Dat is zichtbaar door in zogeheten wadi's het regenwater op te vangen, de mussenhotels die onder de dakpannen zijn geplaatst en door in elke nok een speciale plek voor de gierzwaluw te maken. De bergingen hebben een groen dak.

Samen de gemeenschappelijke tuin inrichten

Binnenkort gaat de woningstichting samen met de bewoners de gemeenschappelijke tuin verder invulling geven. De plek van een aantal bomen en twee bankjes worden onder andere bepaald. Een mooie start in het versterken van de onderlinge binding.