Voorbereidende werkzaamheden verduurzamingsproject Oude Bloemenbuurt gestart

Samen met Van Wijnen willen we volgend jaar 79 woningen in de Oude Bloemenbuurt gaan verduurzamen. We gaan daar onder andere, net zoals bij het verduurzamingsproject in de wijk de Wheem in Voorthuizen, de daken vervangen.  Daarvoor is het noodzakelijk om voor het broedseizoen de nestplaatsen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen dicht te zetten. Dit dichtzetten is nodig zodat eventuele vogels en vleermuizen wel kunnen uitvliegen, maar niet meer terug kunnen keren.

Om deze vogels en vleermuizen een andere nestplaats te bieden zijn vorig jaar door onze vakman Ronald in de omgeving van de woningen tientallen nestkasten opgehangen. Deze week start Van Wijnen met de technische inspecties bij alle woningen.